วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ : กรณีพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส การดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านงานคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองไฮ


            อำเภอเสนางคนิคม ได้รับหนังสือแจ้งขอร้องเรียนให้ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ตำบลหนองไฮ 2 ครั้ง ด้วยกันคือ
วันที่ 25 เมษายน 2560 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่16 มิถุนายน 2560 ได้รับเรื่องร้องเรียนจำอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
เหตุการณ์ทั้งสองคล้ายกันคือพบว่ามีประชาชนจากพื้นที่ตำบลหนองไฮ แอบอ้างเร่ขายสินค้า OTOP ตำบลหนองไฮ และมีผลิตภัณฑ์อื่นๆปะปนขาย โดยเป็นยาและผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีเลขทะเบียน ทั้งยาแผนปัจจุบัน และแผนโบราณ โดยพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ได้มีการจับกุมและตั้งข้อหา 3 ข้อหาด้วยกันคือขายยาปลอม ขายยาแผนโบราณโดยไม่ได้รับอนุญาต และขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา โดยเรื่องอยู่ในระหว่างส่งฟ้องศาลเพื่อพิจารณาคดี เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อผลิตภัณฑ์ OTOP ของแท้ของตำบลหนองไฮเป็นอย่างมาก
ภาพประกอบการจับกุมที่ พะเยา 

ภาพประกอบการจับกุมที่ พะเยา
เมื่อได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าว สาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคมได้ประสานกับเภสัชกรผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อวางแผนดำเนินการและตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกับพื้นที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ครั้ง และให้พื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮลงหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งพบว่ากลุ่มที่ออกเร่ขายสินค้านอกพื้นที่มีหลายกลุ่ม มีทั้งนำสินค้า OTOP หนองไฮไปจำหน่ายจริง และกลุ่มที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ตามตลาดนัดไปขายและมีการทำมานานหลายปีแล้ว จากนั้นวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ทีมจึงได้ลงพื้นที่พบกำนันตำบลหนองไฮเพื่อแจ้งข้อร้องเรียนและปัญหาที่เกิดขึ้น พร้องขอความร่วมมือให้กำนันแจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายแจ้งลูกบ้านให้ยุติการกระทำดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงชาวตำบลหนองไฮอย่างยิ่ง
ลงพื้นที่พบกำนันตำบลหนองไฮเพื่อร่วมปรึกษาหาแนวทางแก้ไข

ลงพื้นที่พบกำนันตำบลหนองไฮเพื่อร่วมปรึกษาหาแนวทางแก้ไข

จากนั้น สาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคมโดยนายทศพงศ์ บุญพุฒ ได้นำเรียนปัญหาที่พบและผลการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับกำนันสมสมัย อุณาภาค ตำบลหนองไฮ ต่อท่านนายอำเภอเสนางคนิคม และได้รับโอกาสให้ไปแจ้งและขยายผลการจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียนตำบลหนองไฮ สู่ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเสนางคนิคม เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 รวมทั้งขอความร่วมมือกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกำกับดูแลลูกบ้านไม่ให้ทำผิดตาม พรบ.ยา รวมทั้งชี้แจงกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงงานคุ้มครองผู้บริโภค

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

javascript:;

ค้นหาบล็อกนี้

คลังบทความของบล็อก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสนอโครงร่างงานวิจัย 2563

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คปสอ.เสนางคนิคมได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจได้นำเสนอโครงร่างการวิจัย ซึ่งไ...

Recent Posts

Unordered List

Theme Support