วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กล่อง “ปอด” โปร่ง โล่งใจ"

กล่อง “ปอด” โปร่ง  โล่งใจ"
 
 
 
 

 
 
การใส่สายระบายทรวงอกขณะผู้ป่วยเคลื่อนไหวร่างกายและอุปกรณ์ที่ใช้รองรับขวดระบายของเหลวที่มีลักษณะเป็นขวดซึ่งลำบากต่อการเคลื่อนย้าย เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการเลื่อนหลุดของท่อระบายทรวงอกและขวดล้มแตก ซึ่งเกิดความผิดพลาดในการดูแลอยู่บ่อยครั้งในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะฉายรังสี และส่งต่อ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ลดภาวะเสี่ยงจากขวดระบายทรวงอกลมแตก

วิธีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การจัดเตรียมไม้อัด ขนาด 1 มม. และหูหิ้วพลาสติกชนิดแข็ง ออกแบบขนาดกล่องใส่ขวดระบายของเหลว 3 ขนาด คือ
1) กล่องขนาดใส่แบบ 1 ขวด กว้าง 18 ซม. ยาว 18 ซม. สูง 18 ซม. เจาะวงกลมสำหรับใส่ขวดด้านบน 1 ช่อง และด้านข้างเพื่อดูสิ่งคัดหลั่ง 1 ช่อง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม.  
2) ขนาดใส่แบบ 2 ขวด กว้าง 18 ซม. ยาว 32 ซม. สูง 18 ซม. เจาะวงกลมสำหรับใส่ขวดด้านบน 2 ช่อง และด้านข้างเพื่อดูสิ่งคัดหลั่ง 2 ช่อง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. 
3) ขนาดใส่แบบ 3 ขวด กว้าง 18 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 18 ซม. เจาะวงกลมสำหรับใส่ขวดด้านบน 3 ช่อง และด้านข้างเพื่อดูสิ่งคัดหลั่ง 3 ช่อง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. แต่ละแบบใส่หูหิ้วเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายกล่อง
ผลการทดสอบการใช้งาน กล่อง “ปอด” โปร่ง  โล่งใจ ในปี พ.ศ. 2559-2560 ไมพบอุบัติการณการลมแตกของขวดระบายทรวงอก  การนำไปใช้การวางขวดระบายทรวงในกล่องที่ ทําใหมองเห็นปริมาณของน้ำและสารคัดหลั่งได้และปองกันขวดลมและแตกได มีความคงทนแข็งแรง นํ้าหนักเบา สามารถหิ้วเวลาเคลื่อนยายผูปวยไดสะดวก
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

javascript:;

ค้นหาบล็อกนี้

คลังบทความของบล็อก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสนอโครงร่างงานวิจัย 2563

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คปสอ.เสนางคนิคมได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจได้นำเสนอโครงร่างการวิจัย ซึ่งไ...

Recent Posts

Unordered List

Theme Support